topnav-arrow
logocontainer-upper
Klangraum Kirche
logocontainer-lower

Kirchenmusikalische Andacht

St.-Vincenz-Kirche, Kirchplatz 1, 58706 Menden
Christian Rose Veranstaltungen
Kirchenmusikalische Andacht - Christian Vorbeck, Orgelimprovisationen u. ein Projektchor, Leitung: Christian Rose

Kirchenmusikalische Andacht – Christian Vorbeck, Orgelimprovisationen u. ein Projektchor